Ruud Okker
lid van fotoclub GAOSS
Recente Tweets
2010

Het begin van GAOSS en we zoeken naar invulling voor de thema onderwerpen. Misschien wat vreemd, maar de lokale begraafplaats was het eerste onderwerp waar we met zijn vijven rondliepen en ieder een eigen beeld maakte. Dat willen zo veel mogelijk blijven doen. 


Thema's:

Begraafplaats

Bomen en/of Paddenstoelen
GAOSS thema van 4 oktober 2010 "Begraafplaats"

GAOSS thema van 8 november 2010 "Bomen en/of paddenstoelen"